Translocality tận dụng các công nghệ blockchain và mô hình kinh doanh Web 3.0 để trao quyền cho mọi người và tổ chức.

Từ các doanh nghiệp mới thành lập, các công ty địa phương đến các tổ chức tài chính quốc tế, phương pháp tiếp cận chiến lược của Translocality mang lại mức lợi tức cao cho khoản đầu tư của bạn.

Giải pháp của chúng tôi

Tư vấn tài sản kỹ thuật số

Nghiên cứu toàn diện về blockchain và các biện pháp kiểm soát rủi ro được xác định rõ ràng để xác định và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Kiến trúc Metaverse

Các dịch vụ đất ảo toàn diện bao gồm bảo lãnh phát hành, mua lại, phát triển và quản lý mô hình 3D.

Tác phẩm Sưu tầm & Nghệ thuật khan hiếm

Các giải pháp chuyển đổi để các nghệ sĩ và người sáng tạo đưa công việc của họ lên blockchain và tận dụng các mô hình kinh doanh Web 3.0.

Tư vấn Blockchain

Giáo dục để trao quyền cho các doanh nghiệp giao dịch trên toàn cầu, sử dụng blockchain để mở khóa các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.